Kommunikation & Public Affairs

- Sæt en dagsorden, få
indflydelse og flyt barrierer

Organisation og ledelse

- Skab engagement,
tillid og struktur

Foredrag og facilitator

- Få spændende input,
sparring og engagement

Kommunikation & Public Affairs

- Sæt en dagsorden, få
indflydelse og flyt barrierer

Organisation og ledelse

- Skab engagement,
tillid og struktur

Foredrag og facilitator

- Få spændende input,
sparring og engagement

GOLL IMPACTs servicegaranti

What you see – is what you get.

Klare aftaler om formål, værdi og økonomi – en partnerskabs-tankegang. Ethvert professionelt samarbejde har et formål. Og når en virksomhed eller organisation investerer i noget, skal der komme en merværdi ud af det.

Det er GOLL IMPACTs ansvar at sikre, at der ved indgåelsen af en aftale om samarbejde er fuld klarhed over, hvad formålet med samarbejdet er; hvilken værdi det skal skabe – samt hvad den økonomiske ramme for samarbejdet er. Det er altid målet at sikre, vi har drøftelse og klar aftale om den økonomiske ramme for samarbejdet og indsatsen, før den går i gang – og ikke efterfølgende.