GOLL IMPACT

Peter Goll har arbejdet i mere 20 år med kommunikation, ledelse og salg:

  • som administrerende direktør, leder og partner i stor skandinavisk kommunikationsvirksomhed,
  • som forretningsmæssig leder i Falck,
  • som leder i politiske organisationer,
  • som rådgiver og konsulent for virksomheder, offentlige organisationer og interesseorganisationer – og for bestyrelsesformænd, direktioner og kommunikationsledere på alle niveauer.

 

Peter Goll har bred erfaring med at rådgive ledere på alle niveauer på både strategisk, taktisk og operationelt niveau – ligesom han har leveret omfattende resultater ved at eksekvere handlingsplaner og udvalgte tiltag.