GOLL IMPACT servicegaranti

 1. What you see – is what you get
  Der kommer en super dygtig partner ind af døren og imponerer på alle måder; med sine kompetencer, sit analytiske niveau og sin retoriske kunnen. Han sælger opgaven, og så ser du ham aldrig igen der efter. Det er en karikatur, men desværre lidt for tæt på sandhed i forhold til, hvordan det nogle gange opleves på kundesiden at bruge mange ellers meget dygtige bureauer. Der er en anden tilgang hos GOLL IMPACT. Alle leverancer går igennem Peter Goll inden de leveres, og der er derfor ikke en sælger og en anden leverandør. Der er en overordnet og gennemgående ansvarlig for alt i hele processen.
 2. Klare aftaler om formål, værdi og økonomi – en partnerskabs-tankegang
  Ethvert professionelt samarbejde har et formål. Og når en virksomhed eller organisation investerer i noget, skal der komme en merværdi ud af det.
  Det er GOLL IMPACTs ansvar at sikre, at der ved indgåelsen af en aftale om samarbejde er fuld klarhed over, hvad formålet med samarbejdet er; hvilken værdi det skal skabe – samt hvad den økonomiske ramme for samarbejdet er. Det er altid målet at sikre, at vi har en drøftelse og en klar aftale om den økonomiske ramme for samarbejdet og indsatsen, før den går i gang – og ikke efterfølgende.
  Det er samtidig GOLL IMPACTs ansvar at sætte sig grundigt ind i den forretning en virksomhed driver – eller det formål, der er med en given organisations arbejde. Det sikrer, at samarbejdet mellem opdragsgiver og GOLL IMPACT
  bliver mere end blot et kunde-leverandørforhold; men i stedet et partnerskab om at skabe mest mulig værdi. GOLL IMPACT tager ansvar for at sætte fokus på ekstra værdiskabelse undervejs i hele samarbejdet og byder proaktivt ind med ideer til, hvordan samarbejdet kan skabe yderligere værdi end oprindeligt planlagt, når mulighederne for dette opstår.
 3. Fortrolighed
  Der er fuld fortrolighed om alle kundeforhold og alle opgaver, som GOLL IMPACT løser. Det betyder også, at det ikke er muligt at bede om at få tilsendt referencer fra andre kunder. I stedet giver GOLL IMPACT gerne et indledende bud på, hvordan det i et samarbejde er muligt at løse en case.
 4. Proaktiv og struktureret projektledelse – hurtigt svar på mail og telefon
  Når GOLL IMPACT påtager sig en opgave, så kan man forvente en struktureret og proaktiv projektledelse. Aftaler om deadlines bliver overholdt – og sker der ændringer, som betyder at leverancen eller timingen ændres, så skal du ikke vente på at finde ud af det; så bliver du kontaktet og får at vide, hvad ændringerne har af konsekvenser. Og så aftaler vi sammen de nye rammer for leverancen herunder nye deadlines. Alle telefonopkald, sms’er og mails som er et udtryk for et behov om et hurtigt svar, besvares som udgangspunkt samme dag.
 5. Ingen interessekonflikter
  GOLL IMPACT er meget opmærksom på evt. interessekonflikter og påtager sig ingen opgaver, der er i direkte konflikt med eksisterende kunders interesser. I tvivlstilfælde vil GOLL IMPACT efter en henvendelse om en ny opgave, hvor der kan være en konflikt i første omgang give besked til den, der henvender sig med opgaven om, at der kan være en konflikt med en eksisterende kunde – og bede om tilladelse til at teste dette på den eksisterende kunde; uden at det eksisterende kundens navn nævnes.
  Hvis den eksisterede kunde efter en drøftelse ikke ser nogen konflikt, beder GOLL IMPACT den eksisterende kunde om tilladelse til at nævne den eksisterende kundes navn i fortrolighed over for den, der står bag henvendelsen om den nye, mulige opgave.
  Såfremt den eksisterende kunde giver tilladelse til dette, afklares det med den, der står bag henvendelsen om den nye opgave, hvorvidt der fra dette perspektiv ses at være en interessekonflikt. Er der ingen konflikt kan GOLL IMPACT påtage sig opgaven.
 6. Always on my mind
  GOLL IMPACT møder i sit netværk uden for konkrete projekter konstant mange spændende mennesker med mange informationer. Hvis du er kunde her, vil dine interesser altid blive repræsenteret og holdt i baghovedet – og hvis der tilflyder informationer til GOLL IMPACT, som er relevante for dig, og de kan videregives uden at kompromittere en defineret fortrolighed, så vil informationerne tilgå dig; også uden ekstra krav om betaling af den grund.
 7. Er GOLL IMPACT ikke i toppen på et område, finder vi en anden, der er
  Hvis GOLL IMPACT bliver bedt om at løse en opgave, det er GOLL IMPACTs vurdering at andre kan løse bedre, så får kunden det straks at vide. GOLL IMPACT vil som hovedregel finde en partner, der kan bidrage med den særlige specialiserede kompetence, der kan løfte projektets samlede kvalitet op på det ønskede niveau – og tilbyde kunden, at det sker via GOLL IMPACT med den pågældende partner. Hvis kunden i stedet ønsker at benytte en anden leverandør direkte, vil GOLL IMPACT bidrage til at sikre, at dette kan ske på bedst mulig vis.