Services

GOLL IMPACT tilbyder en række af de grundlæggende og typiske ydelser, der tilbydes af kommunikations-, organisations- og ledelsesspecialister – samt en række specialiserede services inden for de områder. Peter Goll har mere end 20 år erfaring fra arbejde som leder, organisationsudvikler, sælger og rådgiver. Han har i sin hidtidige karriere altid arbejdet med kommunikationsmæssigt afsæt og samfundspolitisk indsigt som omdrejningspunkt, og løst et utal af forskelligartede opgaver inden for meget forskellige brancher og sektorer. Peter Goll har skabt konkrete resultater, som han bygger sit arbejde og sin rådgivning på.

Han har:

  • Som leder i politik og været med at at fordoble en organisation i omsætning og indtjening.
  • Rekrutteret og ansat et trecifret antal ansatte.
  • Haft ansvar for eller været ledende rådgiver på landsdækkende kommunikationskampagner, internationale produktlanceringer eller globale programmer for håndtering af stakeholdere eller politiske interesser.
  • Rådgivet topledere fra nogle af verdens og Danmarks største virksomheder på CEO og bestyrelses niveau i håndtering af komplicerede krisesager, bistået med corporate kommunikation i forbindelse med store organisationsændringer, frasalg, opkøb og andre finansielle og ejermæssige ændringer.
  • Ledt en kommunikationsvirksomhed fra en håndfuld ansatte og et liv i periferien af det danske kommunikationsmarked til et markedsledende bureauer med utal af kompetencer og ansatte.
  • Været chef for chefer og udviklet internationale salgsprocesser og haft ansvar for udrulning af metoder og it-systemer til at supportere salg og videndeling.
  • Haft ansvaret for salg af komplekse serviceydelser i forhold til kommuner og arbejdet internationalt med salg internationalt både inden for B2C, B2B og B2G.

GOLL IMPACT trækker på disse erfaringer i alle sine ydelser – og kombinerer indsigten fra mange års kosuent og rådgiverarbejde med de kompetencer, det giver også selv at have haft det bærende ledelsesmæsige ansvar.