Facilitator

Skal virksomheden, den offentlige institution eller organisationen holde en workshop, en arbejdsdag eller et større arrangement, som rammen om et konkret stykke arbejde, der gerne skal lede til en færdig leverance eller et vigtigt bidrag som et element i en proces, er Peter Goll en trænet facilitator. Med en systematisk og metodisk tilgang til den proces, som arrangementet er en del af, går Peter Goll altid ud over formen selv og ind i selve substansen af en sag eller et tema og bidrager på den måde til at sikre, at kvaliteten og resultatet af det, der skal leveres bliver optimeret med det arrangement, der er planlagt.

GOLL IMPACT kan også påtage sig ansvaret for at planlægge og afholde et arrangement, der hjælper den planlagte proces de ønskede skridt videre og får skabt nogle konkrete og brugbare resultater at bygge videre på efterfølgende.