At lede er at skabe fantastiske fortællinger

Der er skrevet mange bøger og holdt mange foredrag om ledelse af dygtige erhvervsfolk og akademikere med afsæt i den økonomiske side af det at drive forretning. Men få har virkelig fokus på eller dybdekundskab om den kommunikative side af det at lede. Og i sidste ende er kommunikation helt afgørende for en leders succes. Kommunikation er det redskab, der tillader lederen at udøve sin ledelse over for medarbejdere, andre ledere, kunder osv.

Peter Goll præsenterer en række strategiske kommunikationsværktøjer og redskaber til at bygge sit eget brand som leder. Ud fra disse værktøjer testes forskellige ledelsesmæssige udfordringer og situationer sammen med deltagerne i foredraget. Samlet set byder det på nogle lærerige og udviklende timer.

Foredraget henvender sig især til ledere, der ønsker at tilegne sig stærkere kommunikationsegenskaber og redskaber og øge deres både eksterne og interne gennemslagskraft.