Kommunikation og Public Affairs

I samfundsdebatten ramler offentlige institutioners, organisationers og forretningslivet ageren i stigende grad sammen. Den offentlige sektor skal legitimere sig over for borgerne, de politiske beslutningstager og medierne. Organisationerne skal det samme – mens de skal varetage sine medlemmers interesser. Forretningslivet skal tjene penge, men i en stigende reguleret verden, kan virksomheder bliver ramt af altforandrende politiske indgreb på øjeblikket, hvis en samfundsdebat kræver det.

Det bliver derfor mindre og mindre meningsfyldt at adskille en Public Affairs-strategi fra den overordnede kommunikationsstrategi. Som en virksomheds forretningsstrategi, en organisations medlemsrepræsentation og en offentlig sektors generelle arbejde bliver stadig mere afhængige af den offentlige legitimitet, bliver sammenhængen mellem forretningsstrategi/overordnet målsætninger og kommunikations og Public Affairs-strategi stadig mere vigtig.

Peter Goll har over de sidste 20 år arbejdet både som organisationsleder, i politik og som erhvervsleder. Og han har rådgivet ledere på alle niveauer og løst både strategiske og operationelle opgaver inden for alle de klassiske kommunikations- og Public Affairs discipliner.

GOLL IMPACT tilbyder på den baggrund rådgivning og konkret opgaveløsning inden for de både de klassiske kommunikations- og Public Affairs-områder, såvel som en række specialiserede.