Forandrings og ledelseskommunikation

Ledere kan lære meget af den gamle børnefabel om vinden og solen, som kæmper om, hvem der kan få en rytter til at tage sin frakke af. Vinden blæser og rusker i håb om at få sin vilje, men rytteren tager bare frakken endnu mere op om sig. Så tager solen over, og med dens varme stråler, er det ingen sag at få rytteren til selv at tage frakken af.

Respekten for autoriteter falder stadig mere væk i samfundet. Traditionelle hierarkier og kommandoveje bliver stadig mere udfordrede. Det kan man være glad for eller kritisk over for, men tendensen er ikke til at komme uden om. Det udfordrer ledere verden over.

Det er ikke nok at have striber på skuldrene – samt forfremmelse eller fyring at henholdsvis lokke eller true med. Der skal overvindelse og reel mobilisering til at vinde både kunder, medarbejdere og stakeholdere for sin sag, hvis man vil skabe ændringer og nå sine mål.

GOLL IMPACT har en række redskaber og metoder, der kan hjælpe ledere og organisationer med at opnå de forandringer, de ønsker. Her kan virksomheder lære meget af politiske kampagner, hvor frivillige selv bestemmer, hvem de vil støtte og ude en indsats for. Og hvor udgangspunktet for den enkelte ofte er meget kritisk, ender mange med at blive næsten helt forelskede i det valg, de træffer og den kandidat eller det parti, de beslutter sig for at støtte op om.