Krisehåndtering, risikovurdering og issues management

Peter Goll har bistået virksomheder, offentlige institutioner og organisationer med rådgivning af topledelsen på både direktions- og bestyrelsesniveau, og med aktiv håndtering af et utal af meget kritiske sager i forhold til (sociale)medier, stakeholdere, politiske beslutningstagere, kunder, medarbejdere osv.

Peter Goll har arbejdet et bredt udsnit af kriser, fra ulykker i transportbranchen og kemiindustrien, til fejlhåndtering af personfølsomme oplysninger i den finansielle sektor, brud på forskellige etiske regler m.m. fra ansatte i organisationer eller i farmaceutiske virksomheder, shitstorme på de sociale medier, politiske kriser ifht. beslutningstagere og den offentlige opinion, håndtering af dårlige økonomiske resultater, mistillid fra kunder, produkttilbagekaldelser og meget mere.

GOLL IMPACT tilbyder rådgivning og sparring i alle dele af krisens faser. Fra den indledende afdækning af risici og potentielle issues, udvikling og eksekvering af planer for proaktiv håndtering af de identificerede issues – til akut støtte i krisesituationer.

GOLL IMPACT stiller op med få timers varsel, hvis der er behov for