Sparring, coaching eller kommunikationskursus

Peter Goll har arbejdet som kommunikationsrådgiver på alle niveauer i mere end 20 år for ledere i erhvervslivet, i organisationer og i politik. Han har samtidig haft forretningsmæssigt ledelsesansvar og haft personaleansvar for et trecifret antal medarbejdere. Han har prøvet at sidde med ved bordet som forretningsmæssig beslutningstager, når kommunikationsprofessionelle har præsenteret anbefalinger, planer og rådgivning, og han har selv været den, der har leveret rådgivningen.

GOLL IMPACT  tilbyder med det afsæt personlig coaching, rådgivning og sparring til ledere på alle niveauer om håndtering af spørgsmål, der omhandler kommunikation, politik, forretning og salg – herunder kurser for ledere og ansatte i håndtering af kommunikation og styrkelse af kommunikationsmæssige færdigheder.