Strategisk kommunikation

Hvis det drejer sig om at få virksomhedens grundlæggende forretningsplan eller organisationens platform og formål gjort helt tydelig hos både ledelse og medarbejdere; eller om at få givet disse mere liv og båret ud i markedet og samfundet, så er der erfaren bistand at hente hos GOLL IMPACT.

Peter Goll har været med til at lave forretningsorienterede kommunikationsstrategier, der understøtter målsætningerne og accelererer eksekveringen af de strategiplaner, der er opstillet fra den øverste ledelse. Han har løst strategiske kommunikationsopgaver for et højt tocifret antal virksomheder, offentlige institutioner og organisationer – nationalt og internationalt.

Peter Goll har desuden erfaring med at udarbejde og eksekvere kommunikationsstrategier inden for konkrete område – som fx en produktlancering, eller håndteringen af et særligt vigtigt projekt eller politisk spørgsmål.

GOLL IMPACT arbejder med metodiske redskaber, der strukturerer arbejdet i strategiske processer. Metoderne bruges til at identificere klare drivere og udarbejde konkrete handlingsplaner, som sikrer at strategier ikke bliver et stykke papir i en skuffe – men bliver et aktivt redskab, der direkte bidrager til at nå de resultater, som ledelsen ønsker. Og i de forløb opstår der ofte erkendelser og indsigter, der er med til at styrke og tydeliggøre selve strategierne yderligere ifht. udgangspunktet.