Pressemeddelelser, indlæg, tekster og taler

Peter Goll har over de sidste 20 år skrevet et utal af pressemeddelelser, tekster, indlæg og taler – lejlighedsvist i eget navn, men primært til ledere inden for erhvervslivet, politik og organisationer.

GOLL IMPACT kan hjælpe ledere med netop den tale eller den tekst, der slår budskaberne helt præcist fast – også i meget vanskelige og komplekse situationer, hvor meget står på spil; fx ifbm. lanceringen af store ændringer eller håndteringen af afgørende nye begivenheder og resultater.