Udarbejdelse af PR strategi og handlingsplan

Peter Goll har arbejdet PR i mere end 20 år. Han har erfaring med at arbejde med at understøtte virksomheder og organisationer med PR inden for stort set alle større brancher, energi, sundhed, consumer goods, transport, it- og tele, osv., både i Danmark og internationalt.

Hvis du skal lancere et produkt, fusionere eller afskedige adskillige medarbejdere i en virksomhed, skifte leder, fortælle markedet mere om dine produkter eller sætte en stærkere politisk dagsorden, så er en klassisk gennemarbejdet PR-plan et godt sted at begynde.

GOLL IMPACTkan bistå med PR for virksomheder, organisationer og enkeltpersoner – på både corporate niveau, for enkeltsager og produkter. GOLL IMPACT arbejder i hele processen med at identificere de gode historier, arbejde kreativt med at styrke dem, planlægge lanceringen af historier og hjælpe med i eksekveringen og få historierne ud.