Vinkling af analyser

Har din virksomhed, offentlige institution eller organisation udarbejdet en vigtig analyse, som I udfordringer med at få komme ud over rampen med, så har Peter Goll lang erfaring med at få selv tunge faglige analyser kommunikeret ud i offentligheden. Peter Goll har arbejdet sammen med mange fagspecialister inden for et utal af brancher om at sikre netop deres analyse gennemslagskraft; afsættet har bl.a. været analyser fra energivirksomheder, den farmaceutiske industri, analyser på beskæftigelsesområdet, økonomiske analyser, organisationsanalyser og fx analyser om miljøeffekter, logistik og konkurrence.

GOLL IMPACT bearbejder analyserne systematisk sammen med fagfolk med indsigt i netop analysens indhold og baggrund, og ud fra det opbygges en slagkraftig historie, der vinkles og målrettes mod de relevante kanaler og interessenter, hvorefter budskaberne kan rulles ud – enten af kunden selv eller med bistand fra GOLL IMPACT.