PA strategi og handlingsplan

Peter Goll har arbejdet med politik på mange niveauer. Han har som ung selv været aktiv, han har været ansat som rådgiver for både en partileder og minister, og han har arbejdet som lobbyist i mere end 15 år.

Hvis du skal håndtere forretningsområder, der er meget regulerede, har politisk bevågenhed eller sælge ydelser til den offentlige sektor, kræver det en god plan for håndtering af de politiske stakeholdere og sager – samt en efterfølgende stærk eksekvering. GOLL IMPACT kan bistå i hele forløbet omkring håndtering af både mindre og meget tunge politiske sager. Sidder du i en organisation som skal drive interessevaretagelse for enten medlemmer eller en god sag – så kan GOLL IMPACT være behjælpelig med både afdækning, udvikling og strategi.

Peter Goll har erfaring med at arbejde med at understøtte virksomheder og organisationer inden for stort set alle større brancher: Energi, sundhed, consumer goods, transport, it- og tele, osv. og med alle former for politisk relateret arbejde, både i Danmark og internationalt, herunder særligt i EU.

GOLL IMPACT har gode kontakter til et meget bredt udsnit af politikere på tværs af alle partier – på landsplan, regionalt og lokalt.