Organisation, salg og ledelse

Peter Goll begyndte umiddelbart efter gymnasiet i sin første fuldtidsstilling som organisationskonsulent. Siden da har han arbejdet med ledelse, salg og organisationsudvikling i virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.

GOLL IMPACT har en række redskaber og metoder til at udvikle særligt den vidensproducerende del af organisationen. Dette sker med fokus på at udvikle den enkelte leder, medarbejder og organisationen som helhed. Omdrejningspunktet er udvikling af den enkelte medarbejder og leders kompetencer til relationsbygning, kommunikation og situationsanalyse. Samtidig faciliteres ændringer og varigheden understøttes af effekten med en række systemiske og strukturelle tiltag; eksempelvis i forhold til at sikre supporterende metoder, skabeloner og værktøjer, den enkelte leder og medarbejder kan arbejde ud fra – og ved at sikre tydelig sammenhæng mellem incitamenter, værdier, målsætninger og lignende organisationens styringsredskaber.