Bidrag til ledelse af vidensprojekter

Peter Goll er en erfaren leder af komplekse projekter, der har vidensproduktion, forandringer, kommunikation, salg eller organisationsændringer som omdrejningspunkt – i både virksomheder, offentlige institutioner og organisationer.

GOLL IMPACT kan levere ekstra ledelsesmæssige ressourcer og kompetencer til at drive eller bistå med at drive særligt projekter, der handler om at styrke samarbejde, vidensdeling, kvaliteten af vidensproduktion, implementere forandringer eller involvere behovet for at navigere i et komplekst stakeholderlandskab.