Vurdering af projektplaner – mobilisering af medarbejdere, ledere og eksterne stakeholdere

De fleste projektplaner bliver udarbejdet med bidrag fra ledere og medarbejdere med diverse fagspecifikke og ledelsesmæssige kompetencer. Større projekter kan med fordel indeholde grundige planer om håndtering og mobilisering af projektets interessenter.

GOLL IMPACT har en række redskaber – flere, der blandt andet er kendt fra politisk kampagnevirksomhed – som kan bruges til at vurdere, komme med input til og styrke eksisterende projekter med hensyn til deres slagkraft, når det drejer sig om at mobilisere og navigere i forhold til både interne og eksterne stakeholdere.