Sparring, coaching og kursus – god ledelse handler om faglighed, struktur og mennesker

Peter Goll har været leder i både erhvervsliv og i politiske organisationer – og han har derudover haft det privilegium at være rådgiver for nogle af Danmarks bedste ledere samt en række internationale ledere inden for forretnings- og organisationsverdenen. Peter Goll har arbejdet systematisk med hvordan ledelser via kommunikative og strukturelle redskaber kan bygge kompetencer hos medarbejdere og ledere og klæde dem på til at træffe de rette beslutninger og være motiveret til at føre dem ud i livet og eksekvere de planlagte tiltag.

GOLL IMPACT har en række redskaber og metoder til at udvikle og bistå ledere på alle niveauer med at styrke deres ledelsesmæssige kompetencer. GOLL IMPACT har desuden et stærkt netværk til tidligere og nuværende topledere, der kan trækkes ind og bidrage med sparring på generelt og konkret niveau.