Alignment hos virksomheder – incitamenter, karriereveje, værdier, metoder

Mange virksomheder er ledet og styret dygtigt af ledelsen med retningsgivende værdier, incitamenter, regelsæt osv. Men ofte er disse forskellige redskaber ikke opdateret eller fuldstændigt synkroniseret med hinanden i forhold til virksomhedens strategi og målsætninger. På samme måde er styringsredskaberne naturligt ofte meget rettet mod virksomhedens kerneydelser, mens hele det supporterende lag i back office eller stabsfunktioner ikke på samme måde præcist bliver opfanget og guidet af de redskaber, der er udviklet. På den måde spildes der også ofte mange ressourcer, fordi for meget må laves fra begyndelsen, og der mangler udviklede metoder, skabeloner og systematikker. Organisationen kan spare mange ressourcer, hvis sådanne udvikles på et grundlæggende niveau.

GOLL IMPACT har en række vedudviklede redskaber og metodikker til at understøtte virksomheden i at udvikle redskaber, der i højere grad skaber alignment i hele virksomhedens eller organisationens indsats – ved at sammentænke, værdier, incitamenter, arbejdsmetodikker osv.