Lederen på de sociale medier

De sociale medier bliver en vigtigere og vigtigere kommunikationskanal for ledelser i virksomheder, offentlige institutioner og organisationer – ikke kun ifht. at sætte dagsordner i medier og en bredere offentlighed, men også ifht. at kommunikere med og til stakeholdere, andre ledere og ifht. at forstærke budskaber, der ønskes fremmet i den interne kommunikation.

Peter Goll har udarbejdet strategier, handlingsplaner, rådgivet, coachet og trænet ledere i erhvervsliv, politik, offentlige institutioner og organisationer i brug af sociale medier til at fremme lederens budskaber og bygge vedkommendes brand. Peter Goll har ligeledes stor personlig erfaring med brug af samtlige af de største sociale medier.

GOLL IMPACT har desuden adgang til en række analyseværktøjer, der kan bruges til at analysere og vurdere effekten af indsatsen på de sociale medier.