Lederens gennemslagskraft – internt og eksternt

Ledere kan være nok så dygtige til det fagspecifikke og det ledelsesmæssige – og alligevel kan de have udfordringer med at sætte sig igennem i organisationen og overfor omverdenen; både op ad til, ifht. medarbejdere eller eksternt ifht. offentligheden, medier og stakeholdere.

Det handler bl.a. om kommunikationsmæssige færdigheder og kompetencer til at navigere i et felt med mange interessenter og dagsordner.

Peter Goll har arbejdet for og rådgivet ledere på absolut topniveau i erhvervsliv, politik, offentlige institutioner og organisationer.

GOLL IMPACT kan bistå med sparring, coaching, træning, udarbejdelse af planer og strategier for at analysere lederens stakeholderlandskab, samt opøve slagkraftige kommunikative kompetencer og redskaber – for at sikre større gennemslagskraft både internt og eksternt.