Processer og metoder, der styrker vidensdeling og kvaliteten i vidensproduktionen

Vidensdeling er ofte en udfordring i mange organisationer, især hvis de ikke har vidensproduktion i teams, som deres kerneydelse. God vidensdeling handler om at have de rette systemer (herunder it-systemer), men det handler i lige så høj grad om processer, strukturkapital, værdier, opøvede medarbejderrutiner og incitamenter m.m.

GOLL IMPACT har en række redskaber og metodiske tilgange til at fremme vidensdeling og øge kvaliteten af de leverancer, som vidensmedarbejderne i organisationen leverer.