Salgstræning

GOLL IMPACT har en række redskaber og metoder, der kan styrke medarbejdere, ledere og virksomheder salgskompetencer og resultater. Det kan fx være i form af workshops, træning, relationsafdækning, ide/produktudvikling, analyse af medarbejderes og organisationens nuværende salgsresultater, deltagelse som observatør i kundemøder, sparringspartner for ledere og nøglemedarbejdere, coaching m.m.

GOLL IMPACT kan designe forløb for enkelte medarbejdere eller grupper af medarbejdere, for at styrke både individuelle salgskompetencer og salgsresultaterne for organisationen som helhed.