Styrk organisations salgsindsats – udvikling af salgskompetencer og implementering af salgsprocesser

GOLL IMPACT tilbyder en række ydelser, der kan bidrage til at fremme salg i alt fra små og mellemstore virksomheder til større internationale koncerner. Omdrejningspunktet er en kombination af opøvning af medarbejdernes individuelle salgskompetencer og en gennemførelse eller styrkelse af systematikkerne i salgsarbejdet ved at indføre strukturel support i organisationen fx i form af fælles processer, incitamenter, karriereveje og -forløb, mentorordninger, coaching, it-support/CRM m.m.

GOLL IMPACT har en række redskaber og tilgange, der kan støtte virksomheder i at styrke deres salgskompetencer og resultater. Det kan fx være i form af workshops, træning, relationsafdækning, ide/produktudvikling, analyse af medarbejderes og organisationens nuværende salgsresultater, deltagelse som observatør i kundemøder, sparringspartner for ledere og nøglemedarbejdere, coaching m.m.