Support til større offentlige udbud – på alle tidspunkter i salgsprocessen

Peter Goll har som konsulent bistået virksomheder og selv ledet processer med at forberede, udarbejde og aflevere bud på offentlige udbud med budgetter varierende mellem nogle hundredetusinde kroner til flere milliarder kroner. Peter Goll har især bidraget med interessentanalyser inden udbud, relationsbygning til kunder, afdækning af risici og muligheder, business intelligence, positionering ifht. kunder og i markedet i forhold til den offentlige sektor generelt, kunden specifikt og konkurrenterne. Peter Goll har især – men ikke kun – arbejdet med offentlige udbud og salg til den offentlige sektor inden for sundhed, farma, tele og it, logistik og transport og energi.

GOLL IMPACT har redskaber til at facilitere workshops og processer, der kan klarlægge eller skærpe virksomhedens value proposition, og omsætte denne i klare kommunikerbare budskaber, samt udvælge kanaler til at kommunikere disse budskaber ud og producere materialer, som kan bære budskaberne videre (det være sig i form af tekster, film, hjemmesider eller lignende).