Screening af ansøgninger og/eller test af og samtaler med kandidater

Ønsker virksomheden, den offentlige institution eller organisationen bistand til at screene de mange indkomne ansøgninger og udvælge de umiddelbart bedst egnede kandidater, kan GOLL IMPACT bidrage med det. Derudover kan GOLL IMPACT teste, tage indledende samtaler med og udvælge et felt af de stærkeste kandidater, der kan gå videre til de endelige samtalerunder.